Om orkestern

Redan 1914 bildades en musikkår inom Göteborgspolisen bestående av endast 8 man. Tyvärr lade dåtidens hårda polistjänstgöring hinder i vägen för meningsfyllda repetitioner varför musikkåren upphörde 1919. Så småningom uppstod åter intresse för en ny musikkår, bl.a. då ett flertal tidigare militärmusiker omskolade sig till polismän. 17 maj 1934 hade en intressekommité tillsats och orkestern – då benämnd Göteborgs Polismäns Musikkår bildades. Under 1960-talet ändrades namnet till Göteborgspolisens Musikkår bl.a. för att kåren även började bestå av kvinnliga medarbetare och musiker.

På grund av vakanser i en del stämmor, och i syfte att behålla god standard, har under senare år flertal medlemmar rekryterats utanför poliskretsen. Efter en tids samarbete med West Gothia Concert Band gjordes en sammanslagning av orkestrarna 2005.  Orkestern har behållit namnet Göteborgspolisens Musikkår men vid vissa tillfällen uppträder vi som en ”civil” orkester som West Gothia Concert Band.

Orkestern har genom åren haft en rad dirigenter där bl.a. kan nämnas Oskar Mayrhauser som samtidigt var dirigent på Liseberg. Den från radio och TV kände Egon Kjerrman ledde orkestern 2 gånger, i början av 50-talet samt i mitten av 70-talet. Bertil Ullbrandt som var dirigent för den militära musikkåren som fanns i Göteborg och ledde samtidigt Göteborgspolisens Musikkår från mitten av 60-talet fram till 1973. Musikdirektören Olof Jönbrink bör särskilt nämnas. Han var dirigent 1977-1998 och har bidragit med över 200 arrangemang av musikkårens repertoar. I dag förfogar orkestern över 2000 arrangemang.

Lennart Larsson (f.1950) är dirigent sedan 2012. Han är uppväxt i Karlstad och kom 1969 till Göteborg för att läsa arkitektur på Chalmers. Där konfronterades han med Alliance-Orchestret, som blev hans ingång till blåsmusiken. 1975 började han blåsa tuba i Hemvärnets musikkår, där han var kårchef 1980-84 och vicedirigent 1990-97. Han har genomgått Hemvärnets grundläggande dirigentutbildning. I vardagen är Lennart verksam som konsult inom informations- och reklamområdet.

Ordförande Lars-Gunnar Gustafsson; Orkestern har varit mycket vital under alla år. Den har givetvis deltagit i en rad polisiära arrangemang men också framträtt i många andra sammanhang både i Göteborg och också andra platser runt om i landet. Repertoaren är väldigt varierande och vi spelar allt från traditionell blåsmusik till klassisk musik och jazz. Samarbete har skett med en rad kända solister. Många konserter har förlagts till kyrkor. Musikkåren har också gjort en rad turnéer till andra länder i Europa. Förutom till de nordiska länderna kan nämnas Tyskland, England, Italien, Holland, Schweiz, Tjeckien, Spanien och Österrike.

Musikkåren består i dag av ca 35-40 aktiva medlemmar med varierande yrken. Vi har en god gemenskap och nya musiker är alltid välkomna att höra av sig för att kanske vara med och spela med oss.