Om orkestern

Redan 1914 bildades en musikkår inom Göteborgspolisen bestående av endast 8 man. Tyvärr lade dåtidens hårda polistjänstgöring hinder i vägen för meningsfyllda repetitioner varför musikkåren upphörde 1919. Så småningom uppstod åter intresse för en ny musikkår, bl.a. då ett flertal tidigare militärmusiker omskolade sig till polismän. 17 maj 1934 hade en intressekommité tillsats och orkestern – då benämnd Göteborgs Polismäns Musikkår bildades. Under 1960-talet ändrades namnet till Göteborgspolisens Musikkår bl.a. för att kåren även började bestå av kvinnliga medarbetare och musiker.

På grund av vakanser i en del stämmor, och i syfte att behålla god standard, har under senare år flertal medlemmar rekryterats utanför poliskretsen. Efter en tids samarbete med West Gothia Concert Band gjordes en sammanslagning av orkestrarna 2005.  Orkestern har behållit namnet Göteborgspolisens Musikkår men vid vissa tillfällen uppträder vi som en ”civil” orkester som West Gothia Concert Band.

Orkestern har genom åren haft en rad dirigenter där bl.a. kan nämnas Oskar Mayrhauser som samtidigt var dirigent på Liseberg. Den från radio och TV kände Egon Kjerrman ledde orkestern 2 gånger, i början av 50-talet samt i mitten av 70-talet. Bertil Ullbrandt som var dirigent för den militära musikkåren som fanns i Göteborg och ledde samtidigt Göteborgspolisens Musikkår från mitten av 60-talet fram till 1973. Musikdirektören Olof Jönbrink bör särskilt nämnas. Han var dirigent 1977-1998 och har bidragit med över 200 arrangemang av musikkårens repertoar. I dag förfogar orkestern över 2000 arrangemang.

Magnus Jönsson (f. 1960) är dirigent sedan hösten 2019. Magnus är född och uppvuxen i Göteborg och har sysslat med blåsmusik sedan barnsben. Han har hela sitt vuxna liv arbetat som musiker, dirigent och musiklärare och gör så även idag. 

Magnus instrument är klarinett och saxofon och han har spelat i blåsorkester, storband, symfoniorkester, jazzband, popband med mera i olika konstellationer. Han har som frilansmusiker bland annat medverkat i GöteborgOperans orkester vid ett flertal musikaler.

Han har en träblåspedagogexamen med klarinett som huvudinstrument från SMI i Stockholm (Sveriges Musikpedagogiska Institut, högskola för musikpedagogik) samt en musiklärarexamen från Göteborgs Universitet. Magnus har idag en musiklärartjänst på Kålltorpsskolan i Göteborg.

Innan Polisens Musikkår har Magnus under tio år dirigerat Jonsereds Musikkår i Partille.

Som kuriosa kan nämnas att Olof Jönbrink, legendarisk dirigent i Polisens Musikkår, var den förste som anställde Magnus för en tjänst som saxofonlärare vid dåvarande Lerums Musikskola. Detta bidrog dessutom till att Magnus redan i tjugoårsåldern fick vikariera som klarinettist i musikkåren. Cirkeln är sluten!

Ordförande Lars-Gunnar Gustafsson; Orkestern har varit mycket vital under alla år. Den har givetvis deltagit i en rad polisiära arrangemang men också framträtt i många andra sammanhang både i Göteborg och också andra platser runt om i landet. Repertoaren är väldigt varierande och vi spelar allt från traditionell blåsmusik till klassisk musik och jazz. Samarbete har skett med en rad kända solister. Många konserter har förlagts till kyrkor. Musikkåren har också gjort en rad turnéer till andra länder i Europa. Förutom till de nordiska länderna kan nämnas Tyskland, England, Italien, Holland, Schweiz, Tjeckien, Spanien och Österrike.

Musikkåren består i dag av ca 35-40 aktiva medlemmar med varierande yrken. Vi har en god gemenskap och nya musiker är alltid välkomna att höra av sig för att kanske vara med och spela med oss.